ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Η εταιρεία Tradoor εδώ και 45 χρόνια έχει ταυτιστεί με την ποιότητα.

Οι συνεργάτες μας μπορούν να αξιοποιήσουν την ποιότητα των προϊόντων μας που αποδεικνύεται με τη πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί από κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς διαπίστευσης.

Η ποιότητα αυτή που αποτελεί πρότυπο για τα ελληνικά δεδομένα αποτελεί το αποδεδειγμένο συγκριτικό πλεονέκτημα που μας διακρίνει από τον ανταγωνισμό. Είναι ο λόγος που μας προτιμούν οι πελάτες μας.

Οι συνεργάτες μας θα στηρίζονται σε τεχνικά θέματα και θέματα πωλήσεων για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.