ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρία Tradoor με την εμπειρία που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια και την διαθέσιμη τεχνολογία για την ποιότητα, έχει πιστοποιηθεί από το Ινστιτούτο IFT του Rosenheim Γερμανίας.
που είναι πανευρωπαϊκά κοινοποιημένος οργανισμός για μέτρηση, παρακολούθηση και πιστοποίηση και διαπιστευμένος διεθνώς σύμφωνα με το DIN EN ISO/IEC 17025

Η πιστοποίηση της ποιότητας χορηγείται μετά από δοκιμές και αξιολόγηση στα ερευνητικά εργαστήρια του Rosenheim. Ο εν λόγω έλεγχος ποιότητας εγγυάται για τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων μας καθώς και για την παρακολούθηση της ποιότητας τους ακόμα και μετά την χορήγηση της πιστοποίησης.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
Η εταιρία Tradoor, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στον τομέα αυτό, για την επιλογή των καλύτερων πρώτων υλών.