ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διεθνείς οργανισμοί όπως η WWF, θεωρούν σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία τους το ξύλο ως το πιο οικολογικό υλικό, αφού το ξύλο και κατ΄ επέκταση τα προϊόντα που προέρχονται από αυτό, επιβαρύνουν στο ελάχιστο το περιβάλλον.

Συμβάλλουμε στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, προσφέροντας προϊόντα που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και που έχουν αρνητικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Παρόλο που η ανάπτυξη της εταιρείας μας γίνεται με ταχύτατους ρυθμούς, γίνεται πάντα στα πλαίσια της αειφορίας.

Σύμφωνα με αυτά τα προγράμματα, η συχνότητα αναφύτευσης είναι πολύ μεγαλύτερη από την συχνότητα υλοτόμησης. Οι δύο βασικότεροι οργανισμοί διαπίστευσης για τη σωστή διαχείριση των δασικών εκτάσεων είναι το F.S.C. (Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών) και το P.E.F.C. (Πρόγραμμα για την προώθηση της δασικής πιστοποίησης)